Chuyên gia tài chính

Tổ chức: Vay tiêu dùng tín chấp Shinhan Bank

Dịch vụ tư vấnVay tín chấp

Kinh nghiệm: 3

Vị trí: Chuyên viên tư vấn

Ngày mở tài khoản: 13/08/2021

luongviethung

Lương Việt Hùng

Chuyên viên

Tổ chức: Vay cầm cố giấy tờ có giá Vietcombank

Dịch vụ tư vấnVay thế chấp

Kinh nghiệm: 5

Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân

Ngày mở tài khoản: 13/08/2021

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam

Dịch vụ tư vấnBảo hiểm nhân thọ

Kinh nghiệm: 2

Vị trí: Trướng nhóm kinh doanh

Ngày mở tài khoản: 13/08/2021

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Dịch vụ tư vấnVay tín chấp

Kinh nghiệm: 3

Vị trí: Nhân viên tư vấn tín dụng

Ngày mở tài khoản: 13/08/2021

nguyenmanhhung

Nguyễn Mạnh Hưng

Chuyên viên

Tổ chức: Vay tiêu dùng tín chấp VIB

Dịch vụ tư vấnVay thế chấp,Vay tín chấp

Kinh nghiệm: 5

Vị trí: Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

Ngày mở tài khoản: 13/08/2021

vantrongnhan

Văn Trọng Nhân

Chuyên viên

Tổ chức: Vay tiêu dùng không tài sản đảm bảo PVcomBank

Dịch vụ tư vấnVay thế chấp,Vay tín chấp

Kinh nghiệm: 3

Vị trí: Chuyên viên Quan hệ khách hàng

Ngày mở tài khoản: 13/08/2021

vutuanngoc

Vũ Tuấn Ngọc

Chuyên viên

Tổ chức: Vay tiêu dùng tín chấp Nam A Bank

Dịch vụ tư vấnVay tín chấp

Kinh nghiệm: 2

Vị trí: Chuyên viên tín dụng cá nhân

Ngày mở tài khoản: 13/08/2021

phamdinhbao

Phạm Đình Bảo

Chuyên viên

Tổ chức: Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá Nam A Bank

Dịch vụ tư vấnVay thế chấp

Kinh nghiệm: 2

Vị trí: Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

Ngày mở tài khoản: 13/08/2021

Tắt
Đăng ký tư vấn