điểm tín dụng

person on couch with laptop NhPf.2e16d0ba.fill 1080x1080

Điểm tín dụng của tôi là 700. Tôi có cần tăng điểm tín dụng không?

  • 5 min read

Nguồn ảnh: Getty Images Điểm tín dụng 700 không có nghĩa là khủng khiếp. Nhưng bạn có thể muốn làm việc để nâng cao nó. Những điểm chính Điểm tín dụng 700 được coi là tốt. Nâng cao điểm số của bạn có thể giúp bạn dễ dàng kiếm được các lựa chọn vay và ưu đãi thẻ tín dụng… Continue readingĐiểm tín dụng của tôi là 700. Tôi có cần tăng điểm tín dụng không?

man handing woman delivery food.2e16d0ba.fill

Một sự hối hả bên lề có thể giúp tăng điểm tín dụng của bạn không?

  • 5 min read

Nguồn ảnh: Getty Images Câu trả lời nhanh chóng? Có, nhưng gián tiếp. Những điểm chính Thu nhập không phải là yếu tố trực tiếp khi xác định điểm tín dụng. Tuy nhiên, kiếm được nhiều tiền hơn có thể giúp bạn theo kịp khoản nợ của mình, từ đó giúp bạn ghi điểm tín dụng. Nếu có vẻ như… Continue readingMột sự hối hả bên lề có thể giúp tăng điểm tín dụng của bạn không?