Cho vay thấu chi tiêu dùng tín chấp là sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn ngắn hạn linh hoạt để phục vụ đời sống hằng ngày của khách hàng.

Lãi suấtVay tối đaThu nhập tối thiểuThời hạn vay tối đa
17 300 Triệu 5 Triệu 60

Vay đến 10 lần lương (tối đa 300 triệu đồng)
Thời gian vay đến 60 tháng
Không tốn phí
Nhận tiền ngay trong vòng 2 ngày

Sao kê/ Xác nhận lương 03 tháng
Xác nhận công tác
HĐLĐ
CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu
KT3/ Hộ khẩu

Tắt        
Đăng Ký Vay