Cho vay đối với cán bộ, nhân viên Kienlongbank

Là sản phẩm tín dụng tài trợ vốn phục vụ đời sống của CBNV và/hoặc gia đình của CBNV.

Lãi suấtVay tối đaThu nhập tối thiểuThời hạn vay tối đa
10,8 7 tháng thu nhập Linh hoạt 36
 • Thời hạn cho vay: Tối đa 36 tháng
 • Loại tiền vay: Việt Nam đồng (VND)
 • Số tiền vay: tối đa 07 tháng thu nhập.
 • Lãi suất cho vay: Cạnh tranh và được điều chỉnh linh hoạt theo lãi suất thị trường.
 • Phương thức trả nợ: Trả gốc, lãi hàng tháng theo dư nợ thực tế.
 • CBNV của Kienlongbank, Công ty con của Kienlongbank.
 • Có thâm niên công tác tối thiểu từ đủ 12 tháng trở lên.
 • Cam kết dùng toàn bộ các khoản thu nhập của mình để trả nợ và đồng ý trích thu nhập hàng tháng để trả nợ vay.
 • Không có khoản nợ không có tài sản bảo đảm, không là bên bão lãnh cho bất kỳ nghĩa vụ trả nợ nào mà nguồn trả nợ từ thu nhập tại Kienlongbank, Công ty con của Kienlongbank.
 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu Kienlongbank).
 • CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu/KT3… của CBNV.
Tắt        
Đăng Ký Vay