Lợi ích nổi bật khi Vay lại khoản đã trả tại ngân hàng NCB

Với sản phẩm Vay lại khoản đã trả, NCB tạo điều kiện cho Khách hàng cá nhân đang có khoản vay có tài sản bảo đảm tại NCB có thể vay lại khoản tiền khách hàng đã trả hết mà không cần tài sản bảo đảm và không cần bổ sung thêm thủ tục vay vốn.

Lãi suấtVay tối đaThu nhập tối thiểuThời hạn vay tối đa
15 300 Triệu 5 Triệu 60

Đặc điểm và lợi ích Vay lại khoản đã trả tại ngân hàng NCB

  • Không cần tài sản bảo đảm
  • Không cần bổ sung thêm hồ sơ vay vốn
  • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng
  • Hình thức cho vay: vay theo món/vay hạn mức thấu chi
  • Mức cho vay: tương ứng phần gốc vay đã trả của khoản vay hiện hữu và tối đa lên đến 300 triệu đồng
  • Thời hạn cho vay: lên tới 60 tháng.

Đối tượng khách hàng: Khách hàng cá nhân đang có khoản vay có tài sản bảo đảm tại NCB.

Tắt        
Đăng Ký Vay