Vay tín chấp

Lãi Suất Ưu Đãi

Mục đích vay

Hình thức vay

Ngân Hàng Hỗ Trợ

Sản phẩmLãi suất (năm)Vay tối đaThu nhập tối thiểuHình thức vayLiên hệ

Vay tiêu dùng Cán bộ nhân viên Nhà nước Sacombank

Vay tín chấp

11 15350 người đã đăng ký (áp dụng từ 04/06/2021)500 Triệu3 Triệu Vay theo lương Đăng ký vay

Cho vay CBNV Vietcombank

Vay tín chấp

10,8 11262 người đã đăng ký (áp dụng từ 04/06/2021)200 Triệu5 Triệu Vay theo lương Đăng ký vay

Vay tín chấp CBNV Vietinbank

Vay tín chấp

9,6 6863 người đã đăng ký (áp dụng từ 04/06/2021)300 Triệu4.5 Triệu Vay theo lương Đăng ký vay

Vay tín chấp CBCNV OCB

Vay tín chấp

21 6893 người đã đăng ký (áp dụng từ 07/06/2021)500 Triệu3 Triệu Vay theo lương Đăng ký vay

Cho vay cán bộ nhân viên không tài sản đảm bảo EximBank

Vay tín chấp

17 3078 người đã đăng ký (áp dụng từ 05/06/2021)10 lần thu nhập5 Triệu Vay theo lương Đăng ký vay

Cho vay dành cho Giáo viên SeABank

Vay tín chấp

10 2740 người đã đăng ký (áp dụng từ 05/06/2021)300 TriệuLinh hoạt Vay theo lương Đăng ký vay

Cho vay đối với cán bộ, nhân viên Kienlongbank KienLong Bank

Vay tín chấp

10,8 2806 người đã đăng ký (áp dụng từ 07/06/2021)7 tháng thu nhậpLinh hoạt Vay theo lương Đăng ký vay

Vay tín chấp CB công chức hành chánh sự nghiệp Viet Capital Bank

Vay tín chấp

17 2407 người đã đăng ký (áp dụng từ 07/06/2021)200 Triệu3 Triệu Vay theo lương Đăng ký vay

Cho vay tiêu dùng tín chấp – Cán bộ, Công chức, Viên chức LienVietPostBank

Vay tín chấp

9,5 2131 người đã đăng ký (áp dụng từ 04/06/2021)1 TỷLinh hoạt Vay theo lương Đăng ký vay

Vay tín chấp CBCNV Khối Hành chính sự nghiệp DongA Bank

Vay tín chấp

Linh hoạt 2179 người đã đăng ký (áp dụng từ 04/06/2021)50 triệu N/A Đăng ký vay

Cho vay tiêu dùng không tài sản bảo đảm cán bộ nhân viên EVN LienVietPostBank

Vay tín chấp

9,5 1976 người đã đăng ký (áp dụng từ 04/06/2021)1 TỷLinh hoạt Vay theo lương Đăng ký vay

Cho vay CBNV công ty trả lương qua ngân hàng Viet Capital Bank

Vay tín chấp

17 1588 người đã đăng ký (áp dụng từ 07/06/2021)300 Triệu5 Triệu Vay theo lương Đăng ký vay

Vay tín chấp hội viên đoàn thể chính trị – xã hội Viet Capital Bank

Vay tín chấp

17 1573 người đã đăng ký (áp dụng từ 07/06/2021)50 Triệu3 Triệu Vay theo lương Đăng ký vay
Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 11

Vay tối đa 500 Triệu

(áp dụng từ 04/06/2021)

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 10,8

Vay tối đa 200 Triệu

(áp dụng từ 04/06/2021)

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 9,6

Vay tối đa 300 Triệu

(áp dụng từ 04/06/2021)

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 21

Vay tối đa 500 Triệu

(áp dụng từ 07/06/2021)

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 17

Vay tối đa 10 lần thu nhập

(áp dụng từ 05/06/2021)

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 10

Vay tối đa 300 Triệu

(áp dụng từ 05/06/2021)

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 10,8

Vay tối đa 7 tháng thu nhập

(áp dụng từ 07/06/2021)

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất Linh hoạt

Vay tối đa 50 triệu

(áp dụng từ 04/06/2021)

Đăng Ký Xem Thêm

Lãi suất 17

Vay tối đa 300 Triệu

(áp dụng từ 07/06/2021)

Tắt        
Đăng Ký Vay